………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

[dane identyfikacyjne sprzedawcy]

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tel.: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ………………………………………………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………………………………………..

Nr faktury: ………………………………………………………………………………………………………..

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………..

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

Podpis …………………………………………………..

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………